Nye kommuner inviteres

Kommunene Moss, Rygge, Råde, Halden, Rømskog, Marker, Hvaler, Skiptvet og Trøgstad er ikke med i Folkehelseprogrammet i Østfold. Nå åpner det seg en mulighet for også disse å bli med. I dag ble det nemlig besluttet å videreføre folkehelsesatsningen i fylket frem til 2006.

Forebygger fallulykker i Sarpsborg

102 sarpinger brakk lårhalsen for to år siden. Nå sender Sarpsborg kommune ut informasjon til 386 eldre i kommunen om hvordan de bør opptre for å unngå lårhalsbrudd. Det hele er en del av prosjektet "Fiin Gammel" som skal forebygge fallulykker blant eldre.

På venteliste for å slutte å røyke

Så langt har 105 østfoldinger fullført røykeavvenningskursene til Folkehelseprogrammet. Aller størst er interessen i Sarpsborg, Fredrikstad og Våler. - Her har pågangen vært så stor at vi har operert med ventelister, sier leder av Folkehelseprogrammet Arvid Wangberg.