INSPIRIA science center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv. I et vitensenter kan barn og voksne utforske fenomener knyttet til natur, miljø, helse og teknologi gjennom egen aktivitet og i samarbeid med andre.

INSPIRIA eiendom AS eies 47,5 % av Sarpsborg kommune, 47,5 % av Østfold fylkeskommune, og 5 % av øvrige Østfoldkommuner.

Detaljbilde fra aktivitet pΠInspiria.
Detaljbilde fra aktivitet på Inspiria.
Realfag rocker! Scienceshow med PK på Inspiria.
Realfag rocker! Scienceshow med PK på Inspiria.
Spennende arlitektur med speiling glassfasader
Spennende arlitektur med speiling glassfasader
Østfolds største jobbintervju på Inspiria Science Center mars 2016. Lærlinger og bedrifter møttes til speed-dating
Østfolds største jobbintervju på Inspiria Science Center mars 2016. Lærlinger og bedrifter møttes til speed-dating

Inspiria er en partner i Østfoldhelsa og arbeider for å realisere folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. De mottar et ekstra tilskudd til sitt folkehelsearbeid fra både fylkeskommunen og Sarpsborg kommune.

Mål for samarbeidet:

  1. Etablere nødvendig kunnskap og holdninger til helse hos alle barn og unge i Østfold/Sarpsborg
  2. Forsterke lærernes mulighet til å levere god helseundervisning
  3. Fremme interessen for kunnskap om helse til befolkningen i Østfold/Sarpsborg
  4. Fremme folkehelse som viktig satsningsområdet i Sarpsborg både mot politikere, media og befolkning
  5. Bidra til utjevning av sosial ulikhet i helse, blant annet ved å være bidragsyter i integreringsarbeid.
  6. Fremme frivillig aktivitet som folkehelsefremmende tiltak blant barn og unge
  7. Bidra til å øke gjennomføringsgraden på videregående skoler i Østfold.

Les mer om Inspiria her